Новини

23 бели щъркела полетяха към свободата

23 бели щъркела полетяха към свободата

16.09.2015
Днес още 23 отгледани и излекувани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани щъркела полетяха на свобода.

Техен временен дом отново бе старият трафопост, приемал години наред щъркели от Центъра.

Там, младите птици ще имат възможност да тренират летателните си умения, да се хранят на воля в близкия водоем, а когато стане време ще поемат на дългото пътешествие, наречено миграцията на птиците.

Един от новите пътешественици бе щъркел с унгарски пръстен, чийто полет на юг бе прекъснат за едно освежаване и захранване в Спасителния център…. Нали и за това сме тук J

Пожелаваме приятен полет на нашите пернати пациенти и успех в приключението, което им предстои!

Пръстените за маркиране на щъркелчетата бяха предоставени в рамките на мащабния проект „Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на биоразнообразието при реализция на големи инфраструктурни проекти”, финансиран от Европейски делови конгрес. Проектът се изпълнява едновременно в Русия, Армения, България, Чехия и Словения. Координатор на проекта е "Овергаз Инк." АД.
В първата година на проекта Зелени Балкани отчете и описа гнездата в определена целева територия в България, за да може през втората година да бъдат поставени платформи, информационни табели и да бъдат маркирани щъркелчета от предварително определени гнезда.

За повече информация:
Елена Кметова
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org