Новини

20 сухоземни костенурки намериха свободата си

20 сухоземни костенурки намериха свободата си

24.06.2009

Констенурките сред които имаше представители и на двата вида срещащи се у нас шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni) бяха донесени в Спасителния център в рамките на една седмица от различни граждани. Неизменно една от причинните за толкова кратко време да постъпят такъв брой костенурки е широката медийна популяризация на историята с 153-те конфискувани костенурки в Раковски.

Благодарим на всички, които дадоха втори шанс на представителите на този древен вид. Надяваме се костенурките да се чувстват добре в новата си среда.