Новини

20 млади керкенеза, излюпени в Спасителния център, на път към свободата!

20 млади керкенеза, излюпени в Спасителния център, на път към свободата!

06.08.2018
Тази година сме върхът! Цели 20 керкенезчета се излюпиха в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Те са поколение на двойки птици с трайни увреждания, живеещи във волиерите ни.

Преди да бъдат освободени в природата, обаче, всички те трябва да бъдат обезпаразитени и маркирани със стандартни пръстени на Българската орнитологична централа към БАН.

Това, от своя страна, изисква усилията на много хора.

И тук на помощ  на екипа ветеринарни лекари на Центъра се притекоха нашите доброволци, скаути от Франция. Те с удоволствие и ентусиазъм се включиха в работата, както между другото, правят винаги!

Така, след като приключихме с тях, младите птици вече са в очакване на свободата!