Новини

14 горски ушати совички на път към свободата

14 горски ушати совички на път към свободата

30.06.2016
През изминалите почивни дни екип на Спасителния център на Зелени Балкани транспортира 14 млади горски ушати совички към новия им дом – адаптационната волиера в природен парк „Българка“.
Там птиците, сирачета, постъпили при нас от цялата страна, ще изкарат няколко седмици заедно под грижите на служители на парковата дирекция. Така те ще имат възможност да се запознаят със заобикалящата ги среда,  техен бъдещ нов дом.

Когато всички сови са готови за самостоятелен живот, и след консултация с екипа на Зелени Балкани, естествено, младите птици ще бъдат освободени посредством отварянето на специално пригодено приспособление. Това ще позволи на неопитните пернати да излетят от волиерата, когато се почувстват готови за новото приключение в своя живот – свободата.

Вече повече от 5 години екипът ни разработи успешно методика за освобождаване на птици, преминали през Спасителния център, посредством адаптационни волиери. Част от съоръженията са изградени в защитени територии, като природните паркове „Българка“ и  „Витоша“. Благодарение на това десетки птици бяха успешно освободени, а шансът им за оцеляване в техния дом, дивата природа, значително се увеличи.

За повече информация:
Христина Клисурова - Връзки с обществеността
Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Тел.: 0886570053 e-mail: hhristova@greenbalkans.org