Новини

13 птици от Спасителния център на Зелени Балкани отлетяха в небето на Кремиковския манастир!

13 птици от Спасителния център на Зелени Балкани отлетяха в небето на Кремиковския манастир!

15.08.2023
По традиция всеки август поляната под Кремиковския манастир се превръща в отправна точка за свободата на десетки птици от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Така стана и тази година.

През отминалите почивни дни екипът на Центъра организира поредното освобождаване на птици в района.

От ръцете на присъстващите на събитието отлетяха десет керкенеза, един обикновен и един белоопашат мишелов. Всички те от Спасителния център!

Някои от керкенезите са излюпени във волиерите на центъра, а други, включително и мишеловите, са отгледани от малки в бебешкия ни сектор.

Радваме се, че на събитието присъстваха много наши съмишленици и че то, през годините, се превърна в приятно и чакано изживяване за много жители и гости на столицата!