Новини

13 белошипи ветрушки, дарение от два чешки зоопарка, ще летят в небето на България!

13 белошипи ветрушки, дарение от два чешки зоопарка, ще летят в небето на България!

13.03.2023
13 белошипи ветрушки, дарение от два чешки зоопарка, ще летят в небето на България!

В началото на март, 13 белошипи ветрушки, излюпени в зоопарк Прага и Ходонин, Чехия, пристигнаха в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Първоначалният преглед на ветеринарните лекари от Спасителния център и техните помощници, студенти от Тракийския университет и стажанти от НПГВМ "И. Пaвлов", част от проект BG05М20Р001-2.015-0001 "Ученически практики - 2",, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР)  показа, че птиците са в задоволително състояние!

Постъпването на ветрушките при нас е следствие партньорството на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE  на ЕС с различни зоопаркове, целящо подпомагането на дивата популация на вида у нас.

Това ще е и съдбата на пристигналите при нас 13 птици. Те са излюпени през 2022 година и, след период на адаптация, ще бъдат освободени край Спасителния център по метода на отложеното освобождаване, посредством специално подготвена за това волиера. По този начин ще подсилим създадената от екипа ни колония на вида край Центъра – една от трите в България!

Благодарим на нашите колеги от Чехия за съдействието и партньорството, което ни оказват, изпращайки за природата на България, вече трета година, белошипи ветрушки, излюпени при тях.