Новини

12 екзотични птици тукан иззеха митничарите на КПП Капитан Андреево

12 екзотични птици тукан иззеха митничарите на КПП Капитан Андреево

22.12.2011
След получения сигнал, по разпореждане на Министерството на околната среда и водите, екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се зае с птиците и съдейства на Митничарите на граничния пункт. Повече от няколко часа документите за конфискацията бяха обработвани под надзора на недоволните превозвачи на птиците. След цялостната координация с МОСВ и Агенция Митници животните бяха транспортирани по спешност да Зоологическата градина в София, където бяха настанени в специализиран изолатор.

Екзотичните животни попадат в категорията опасни преносители на екзотични зарази и поради тази причина бе нужно карантиниране. Освен това, колегите от зоопарка са по-специализирани към отглеждане на различни групи екзотични видове, поради което повечето случаи с такива видове се пренасочват към този Спасителен CITES център.
През тази и миналата година зачестиха случаите на заловени по границата на страната опити за износ и внос на защитени видове диви животни. Надяваме се, че разкриваемоста на тези престъпления е добър знак за професионални усилия и резултати в това направление.

Търговията със защитени видове е доходоносен бизнес, водещ до изчезване на видове от дивата природа. Този вид търговия се нарежда на трето място след търговията с оръжия и наркотици в световен мащаб. Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.

Какво е СITES?
CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове) представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

Благодарим на Агенция Митници и МОСВ за добре свършената и координирана работа. Благодарим и на колегите от Зоопарк София за адекватната реакция и съдействие по този случай.

За повече информация относно логистиката и организацията по този случай:
Ивайло Клисуров - Управител на Спасителния център на Зелени Балкани
Тел.: 0886570052, e-mai:
iklisurov@greenbalkans.org

За повече информация за състоянието на птиците и тяхното отглеждане:
Екатерина Зарева – Зоопарк София
Тел.: 
(+359 2) 868 20 43 , e-mai: upupa@abv.bg

За повече информация по прилагане на CITES и регламентите на ЕС по случая
Валери Георгиев – държавен експерт в НСЗП/МОСВ, прилагане на CITES в България
Тел.: 02 9406151, e-mai:
nnpsf@moew.government.bg