Новини

Спасителният център на Зелени Балкани и проектите на организацията, финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, бяха символични домакини на събитие по случай 25 години от програмата  и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000

Спасителният център на Зелени Балкани и проектите на организацията, финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, бяха символични домакини на събитие по случай 25 години от програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000

05.06.2017
Преди дни Спасителният център за диви животни и екипите на двата проекта, финансирани от програма LIFE на Европейския съюз ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360  и „Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278“ бяха символични домакини на събитие по случай 25 годишнината на програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000.

Събитието, под мотото "EUnited for а better LIFE - 25 years good care of nature" , насочено към създаване на ползотворни контакти и бъдещи партньорства за съвместни проекти по LIFE, бе организирано от екипа на проект LIFE „CAPTA BG", изпълняван от Министерството на околната среда и водите.

В първия ден от двудневната среща бяхме гости на международно събитие под мотото "EUnited for а better LIFE - 25 years good care of nature". На него бяха представени добри практики от наши и чуждестранни проекти, финансирани по програмата.

Вторият ден бе посветен на проектите на Зелени Балкани, финансирани от LIFE, част от дейностите на които се реализират в Спасителния център на организацията. Програмата включваше посещение на Центъра, презентиране на дейностите по проектите ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360  и „Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278“, разглеждане на съоръжения и запознаване на гостите с работата, резултатите, и добрите практики на екипа на проектите.

В края на деня гостите ни посетиха Музей „Неолитни жилища“ в Стара Загора, част от богатото историческо наследство на града.

Мотото на 25 годишното честване на програма LIFE и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000, под което се провеждат всички събития, свързани с отбелязването му, е "25 years of EU supporting Natureq Environment and Climate Action torught LIFE".


За повече информация:
Христина Клисурова
Връзки с обществеността, Проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Тел.: 0886570053 e-mail:
hhristova@greenbalkans.org