Служители

НЕ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СТЕ ЛУД, ЗА ДА РАБОТИТЕ ПРИ НАС, НО ВСЕ ПАК ПОМАГА... Кърт Вонегът

..........

Ивайло Клисуров - Управител

Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни в административно отношение. Ръководи дейностите по различните проекти свързани със Спасителния център. Поддръжка активната връзка с държавни, общински и неправителствени организации на регионално, национално и международно ниво. Участва активно в управлението на екипа и оперативната дейност. Прочети повече ...

Руско Петров - Ветеринарен лекар. Оперативен управител на Спасителния център за диви животни; Отговорник доставки; Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията.  Прочети повече ...

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Разработва нови проекти и отговаря за дарителската и осиновителната програми на Спасителния център. Поддържа базата данни и документацията, във връзка със Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Организира информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове. Прочети повече ...

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Дългогодишен доброволец в Зелени Балкани, вече като служител, той е главната действаща фигура при създаването на добри условия за стационарните пациенти на Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните грижи за животните в посетителската част и участва активно в поддръжката на базата. Прочети повече ...

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо е в Спасителния център от началото на лято 2012. Неговите основни задължения са свързани най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на базата, като цяло.  Прочети повече ...

Йорданка Василева - Сътрудник белошипи ветрушки проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360

Йорданка или Данчето, както всички й казваме, е дългогодишна доброволка на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни. Сега тя работи при нас по проект “По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360, който се изпълнява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз.  Прочети повече ...
Иванка Личева - Ветеренарен лекар, Сътрудник Реанимация

Иванка Личева - Ветеренарен лекар, Сътрудник Реанимация

В момента Ваня е в майчинство. Надяваме се след това тя отново да бъде част от нашите редици.

Дарен Уийкс - Координатор размножителна програма проект Завръщане на ловния сокол в България

Дарен е от "новите българи". Гражданин на Англия и на село Генерал Инсово, Дарен и съпругата му Ники се свързаха с нас преди години за пръв път, спасявайки една ранена домашна кукумявка. Прочети повече ...

Йоанна Иванова - Грижи за малките ветрушки проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360,

Йоанна е наша дългогодишна доброволка.
Преди да стане част от проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, тя бе неизменна част от доброволческото съсловие на Спасителния център, с приоритет най-вече към размножителната част в Центъра.
  Прочети повече ...

Марин Стоев - ветеринарен техник

Марин е дългогодишен доброволец в Спасителния център за диви животни, още от ученическата скамейка на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора. Като ученик и като студент по ветеринарна медицина в Тракийския университет, Марин не прекъсна връзката си с Центъра. Прочети повече ...

Янко Янков - полеви сътрудник проект "Завръщане на ловния сокол в България"

Дългогодишен доброволец на Зелени Балкани от тази година Янко е полеви сътрудник по проект "Завръщане на ловния сокол в България". Част от задълженията, с които той се справя перфектно, са работа на терен и подхранване на младите ловни соколи в адаптационните волиери, наблюдение и водене на подробен дневник. През зимата Янко е част от екипа на проекта в Спасителния център и освен за ловните соколи, помага и при обгрижването на останалите животни в Центъра. Прочети повече ...

Доц. Цветан Чапръзов - Ветеринарен лекар

Доц. Чапръзов е преподавател в катедра "Хирургия" на Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Със знанията и уменията си той допринася за повишаване на нивото на ветеринарномедицинските грижи на диви те пациенти на Центъра. В същото време Доц. Чапръзов е учител на новото поколение диви ветеринари на Центъра. Прочети повече ...