Служители

НЕ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СТЕ ЛУД, ЗА ДА РАБОТИТЕ ПРИ НАС, НО ВСЕ ПАК ПОМАГА... Кърт Вонегът

..........

Ивайло Клисуров - Управител

Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни в административно отношение. Ръководи дейностите по различните проекти свързани със Спасителния център. Поддръжка активната връзка с държавни, общински и неправителствени организации на регионално, национално и международно ниво. Участва активно в управлението на екипа и оперативната дейност. Прочети повече ...

Руско Петров - Ветеринарен лекар. Оперативен управител на Спасителния център за диви животни; Отговорник доставки; Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско е оперативния управител на Спасителния център. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията.  Прочети повече ...

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Разработва нови проекти и отговаря за дарителската и осиновителната програми на Спасителния център. Поддържа базата данни и документацията, във връзка със Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Организира информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове. Прочети повече ...

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Дългогодишен доброволец в Зелени Балкани, вече като служител, той е главната действаща фигура при създаването на добри условия за стационарните пациенти на Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните грижи за животните в посетителската част и участва активно в поддръжката на базата. Прочети повече ...

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо е в Спасителния център от началото на лято 2012. Неговите основни задължения са свързани най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на базата, като цяло.  Прочети повече ...

Иванка Лазарова - Ветеренарен лекар, отговорник Реанимация

Ваня, както всички я наричаме, е ветеринарен лекар, отговорник за реанимацията и бебешкия сектор в Спасителния център.
На нейните плещи лежи координацията по лечението и/или отглеждането на всички болни пернати и космати пациенти на Центъра. От друга страна тя е един от гласовете, които ще чуете, подавайки сигнал за бедстващо диво животно, както и главния обучител на младите ветеринарни срециалисти, избрали ветеринарната медицина за диви животни, като свое призвание. Прочети повече ...

Янко Янков - полеви сътрудник проект "Завръщане на ловния сокол в България"

Дългогодишен доброволец на Зелени Балкани от тази година Янко е полеви сътрудник по проект "Завръщане на ловния сокол в България". Част от задълженията, с които той се справя перфектно, са работа на терен и подхранване на младите ловни соколи в адаптационните волиери, наблюдение и водене на подробен дневник. През зимата Янко е част от екипа на проекта в Спасителния център и освен за ловните соколи, помага и при обгрижването на останалите животни в Центъра. Прочети повече ...

Андреана Дичева - Отговорник размножаване ловни соколи

Андреана е дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и на Спасителния център за диви животни. Сега, вече, тя е и част от екипа на Центъра, като отговорник размножаване ловни соколи към проект "Завръщане на ловния сокол в България". От друга страна Анди, както всички я наричаме, се грижи за птиците, обитаващи посетителския кът, както и тези, като Мишо, Лули и Владко, които можете да подържите, гостувайки ни.

От друга страна, естествено, Анди участва във всички дейности по грижите за обитателите на Центъра. Грижи, които включват хранене, хигиена, обогатяване на средата. Прочети повече ...