Новини

СТАНОВИЩЕ на екипа на Спасителния център за диви животни във връзка с диагностираните случаи на птичи грип (инфлуенца по птиците) в страната.

СТАНОВИЩЕ на екипа на Спасителния център за диви животни във връзка с диагностираните случаи на птичи грип (инфлуенца по птиците) в страната.

22.12.2017
Относно диагностираните случаи на инфлуенца по птиците на различни места в България, екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани взема следните мерки:
  1. Преустановява се приемът на бедстващи диви птици от районите на 10 километровата зона за наблюдение около констатираните огнища на заболяването до отмяна на забраната за движение на птици и продукти от тях от Българската агенция за безопасност на храните.
  2. Преустановява се движение на птиците в Спасителния център от рехабилитационната в размножителната част и обратно.
  3. Намалява се до минимум движението на персонал от рехабилитационната в размножителната част и обратно, като ако такова се извършва, то следва да се съблюдават съответните правила за дезинфекция.
За контакти:
Христина Клисурова, ветеринарен лекар,
Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Тел.: 0886570053; e-mail: hhristova@greenbalkans.org