Новини

Младежи на посещение на дейностите по възстановяване на лешоядите в ПП „Сините камъни“ и  котленска планина

Младежи на посещение на дейностите по възстановяване на лешоядите в ПП „Сините камъни“ и котленска планина

08.08.2017
В рамките на проект „Млади, зелени, надежди“, финансиран от Младежка банка, група доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани се запознаха с дейностите по възстановяване на лешоядите в Стара планина.

За целта младежите посетиха ПП „Сините камъни“, където участваха в подхранването на лешоядите във волиерата на Зелени Балкани, част от дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649.

По-късно през деня групата млади природозащитници се премести в котленска планина. Там те, заедно с екип на Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна участваха в маркирането на диво, излюпено в скалите над Котел, лешоядче. Посещението на групата завърши с разглеждане на местния Природо научен музей и волиерата за лешояди на ФДФФ.

По време на цялата обиколка екипът на проект „Млади, зелени, надежди“ разказваше на младежите за дейността на Зелени Балкани за възстановяването на белаглавия лешояд  в района, както и за други наши природозащитни инициативи. Едновременно с това, естествено, младежите имаха възможност да научат повече за птичето разнообразие на региона, под прякото ръководство и указанията на екипа на Центъра.